مدارک ثبت شرکت

مدارک ثبت شرکت

برای ثبت شرکت همانند سایر کارهای ثبتی بایستی مدارکی ارائه نمایید یکی از ادارات مهم در کشور, اداره ثبت شرکتها می باشد به طوری که در این اداره تمامی امور مربوط به ثبت شرکت,ثبت تغییرات شرکت و … انجام می شود و اشخاص حقیقی برای تبدیل شدن به شخص حقوقی بایستی به اداره ثبت شرکتها در شهر خود رجوع نمایند و برای ثبت شرکت اقدام نمایند, در این متن درباره مدارک ثبت شرکت اطلاعاتی بیان می شود تا اشخاص قبل از اقدام به ثبت شرکت , آن مدارک را آماده نمایند.

به طور کلی در قانون تجارت وجود ۷ نوع شرکت تعریف شده است به طوری که اشخاص برای ثبت شرکت باید یکی از این ۷ نوع شرکت را انتخاب نمایید و بر طبق نوعی که دارد مدارک را آماده نمایند.

انواع شرکتهای ثبتی

شرکتهای ثبتی که در قانون تجارت تعریف شده اند به صورت ذیل می باشند:

-شرکت مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی

-شرکت تعاونی

-شرکت تضامنی

-شرکت با مسئولیت محدود

-شرکت سهامی خاص

-شرکت نسبی

-شرکت سهامی عام

قطعا برای ثبت انواع شرکتهای ذکر شده بایستی مدارک لازم را آماده نمایید یکی از این مدارک کپی برابر اصل , شناسنامه و کارت ملی متقاضی ثبت شرکت می باشد و گواهی عدم سوء پیشینه را نیز بایستی از مراکز پلیس +۱۰ اخذ نمایید . یکی دیگر از مدارک مهم برای ثبت شرکت اوراق شرکت می باشد البته با توجه به نوع شرکت ارائه اوراق شرکت (شرکتنامه,اساسنامه و …) متفاوت می باشد به طور مثال برای برخی از شرکتها فقط ارائه اساسنامه شرکت کافی است و در برخی دیگر اساسنامه و شرکتنامه بایستی ارائه شود.در این متن مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود که یکی از انواع شرکتهای ثبتی می باشد به صورت دقیق بیان شده است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

- تعیین نام شرکت

– دو برگ  تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل  تقاضانامه  توسط کلیه سهامداران شرکت .

– دو برگ  شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه  توسط کلیه سهامداران.

– دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره  که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

– دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

– شناسنامه و کارت ملی  برابر اصل شده  کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد.

– فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

– معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند  و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی  تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

– تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .

منبع : برترین مرکز اخذ گرید و ثبت شرکت در ایران |
برچسب ها : شرکت ,مدارک ,سهامداران ,مسئولیت ,اشخاص ,ارائه ,هیئت مدیره ,مسئولیت محدود ,کلیه سهامداران ,شرکتهای ثبتی ,انواع شرکتهای